top of page

Thu, 20 Jun

|

Partaig

Latha nam Fògarrach: Cur-air-bhog 'Depositions'

Cur air bhog an leabhar 'Depositions' le ceòl agus film, gus Latha nam Fògarrach a chomharrachadh.

Latha nam Fògarrach: Cur-air-bhog 'Depositions'
Latha nam Fògarrach: Cur-air-bhog 'Depositions'

Àm is Àite

20 Jun 2024, 18:30 – 20:30

Partaig, 32 Mansfield St, Partaig, Glaschu G11 5QP

Mu dheidhinn an tachartas

Tha an leabhar bàrdachd eadar-nàiseanta 'Depositions' air cliù a chosnadh mu thràth airson nan dàn sgrìobhte ann an iomadh cànan bho gach ceàrnaidh dhen t-saoghal. Tha an dreachd ùr seo de "Depositions" air fhoillseachadh ann an cànanan Bhreatainn is Èirinn: Gàidhlig, Gaeilge, Cuimris agus Albais, gus Latha nam Fògarrach a chomharrachadh.  

Thigibh còmhla rinn aig bùth Comhairle nan Leabhraichean airson taisbeanadh ealain, labhairt, film agus ceòl. Bidh am bàrd cliùiteach eadar-nàiseanta Anton Floyd, e fhèin na fhògarrach, a’ leughadh bhon chruinneachadh aige, "Depositions". Tha na dàin air an sgrìobhadh ann an cruth mòr-thurais, a’ sealltainn sgeul dhaoine air am fuadachadh bho na dachaighean aca: eagal is oillt air turasan èiginneach, na dùbhlain an lùib a bhith a’ tighinn gu dùthaich ùr agus an tùirse a thig à dealachadh – faireachdainnean a tha gu math aithnichte do dhaoine a rinn imrich. 

 Bidh bàrd, seinneadair agus eadar-theangaiche Marcas Mac an Tuairneir nar cuideachd, agus bidh an tachartas ann an Gàidhlig agus Beurla, le leughaidhean ann an Gaeilge, Cuimris agus Albais. 

Bidh fàilte air tiodhlac-airgid agus thèid prothaid nan leabhraichean gu UNHCR, ach gheibhear tiogaidean an-asgaidh air Eventbrite.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page