top of page

Sat, 16 Mar

|

Eden Court

Latha Trèanaidh Dràma

Cothrom ùr do dhaoine òga aois 16 - 25 a tha fileanta sa Ghàidhlig le ùidh ann an teagasg dràma.

 Latha Trèanaidh Dràma
 Latha Trèanaidh Dràma

Àm is Àite

16 Mar 2024, 10:00 – 16:00

Eden Court, Rathad an Easbaig, Inbhir Nis, Comhairle na Gàidhealtachd IV3 5SA

Mu dheidhinn an tachartas

Tha Eden Court agus Fèisean nan Gàidheal uabhasach toilichte latha trèanaidh drama a thabhainn Disathairne 16 Màirt 10m – 4f. Tha sinn ag amas air daoine eadar 16 – 25 bliadhna a dh’aois a tha fileanta ann an Gàidhlig agus le ùidh ann a bhith a’ teagasg no a’ cuideachadh le clasaichean dràma. Airson com-pàirtichean a nì an trèanadh, ma dh' fhaoidte gum bi cothrom ann obair fhaighinn a’ teagasg aig fèisean no aig clasaichean dràma Gàidhlig aig Eden Court. 

Cosgaidh e £10 agus thèid cosgaisean siubhail a phàigheadh air ais.  

Gus clàradh no airson tuilleadh fiosrachaidh nach cliog thu air a’ cheangal seo: https://form.jotform.com/240102594054346

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page