top of page

Sat, 24 Feb

|

Àrd-sgoil Greenfaulds

Leugh is Seinn le Linda

Bùth-obrach sgeulachdan agus òrain le Linda NicLeòid.

Leugh is Seinn le Linda
Leugh is Seinn le Linda

Àm is Àite

24 Feb 2024, 14:15 – 14:45

Àrd-sgoil Greenfaulds, Rathad Auchenkilns, Comar nan Allt, Glaschu G67 4AQ

Mu dheidhinn an tachartas

Seisean de dh'òrain is sgeulachdan airson clann aois 5 - 8 le Linda NicLeòid

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh

Lorgar barrachd fiosrachaidh is cothrom clàradh an seo

'S e Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page