top of page

Sat, 30 Mar

|

Comhairle nan Leabhraichean

Leugh is Seinn le Linda sa bhùth

Seiseanan de sgeulachdan agus òrain Ghàidhlig.

 Leugh is Seinn le Linda sa bhùth
 Leugh is Seinn le Linda sa bhùth

Àm is Àite

30 Mar 2024, 11:00 – 11:45

Comhairle nan Leabhraichean, 32 Sràid Achadh a' Mhansa, Glaschu G11 5QP

Mu dheidhinn an tachartas

Thig còmhla rinn airson madainn de dh'òrain Ghàidhlig, geamannan agus pupaidean! 

Seisean 1 (10:00m - 10:45m) - Clann aois 0-5  

Seisean 2 (11:00m - 11:45m) - Clann aois 0-5  

Faodar na seiseanan seo frithealadh an-asgaidh.

Lorgar barrachd fiosrachaidh is cothrom clàradh an seo. Cleachd ainm do phàiste airson clàradh. Chan fheum pàrantan tiogaidean fhaighinn dhaibh fhèin.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page