top of page

Tue, 20 Feb

|

Microsoft Teams

Luach Leabhraichean Ainme an t-Suirbhidh Òrdanais

Bidh Iain Mac an Tàileir, a bh' aig Sabhal Mòr Ostaig, a' toirt sùil air luach na Leabhraichean Ainme an t-Suirbhidh Òrdanais ann a bhith ag ainmeachadh nan àitichean far an robh na Gàidheil a' fuireach anns an 19mh linn.

Luach Leabhraichean Ainme an t-Suirbhidh Òrdanais
Luach Leabhraichean Ainme an t-Suirbhidh Òrdanais

Àm is Àite

20 Feb 2024, 19:00 – 20:30

Microsoft Teams

Mu dheidhinn an tachartas

Bidh Iain Mac an Tàilleir, a bh' aig Sabhal Mòr Ostaig, a' toirt sùil air luach na Leabhraichean Ainme an t-Suirbhidh Òrdanais ann a bhith ag ainmeachadh nan àitichean far an robh na Gàidheil a' fuireach anns an 19mh linn.

Bidh an tachartas seo ann an Gàidhlig is Beurla. 

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

Clàraich air Eventbrite no cuir fios gu post-d: Karen.Delaney@moray.gov.uk no fòn: 07800 670692.

'S e Sgioba Coimhearsnachd Comhairle Mhoireibh (CLD) a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page