top of page

Wed, 15 Nov

|

Oilthigh Cailleannach Ghlaschu

Na Bàird: Niall O'Gallagher & Rody Gorman

Feasgar de bhàrdachd le Niall O'Gallagher agus Rody Gorman aig Oilthigh Cailleannach Ghlaschu mar phàirt de Sheachdain Leabhraichean na h-Alba.

Na Bàird: Niall O'Gallagher & Rody Gorman
Na Bàird: Niall O'Gallagher & Rody Gorman

Àm is Àite

15 Nov 2023, 18:00 – 19:00

Oilthigh Cailleannach Ghlaschu, Seòmar Seiminear 1, Ìre 1, Leabharlann Sir Alex Ferguson aig Oilthigh Cailleannach Ghlaschu, Cowcaddens Rd, Glasgow G4 0BA, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Thig airson feasgar de bhàrdachd le Niall O'Gallagher, Bàrd a' Chomuinn Ghàidhealaich 2023, agus Rody Gorman, Bàrd a' Chomuinn 2021 - 2022, mar phàirt de Sheachdain Leabhraichean na h-Alba. Leughaidh is bruidhnidh Niall is Rody mun bhàrdachd aca agus mar a chaidh am bàrdachd sin eadar-theangachadh gu cànanan eile.

Tha Niall O'Gallagher ainmeil mar bhàrd is neach-naidheachd. Bhuanaich e Duais nan Sgrìobhadairean Ùra bho Urras Leabhraichean na h-Alba ann an 2010, agus bhon uair sin tha e air ceithir cruinneachaidhean bàrdachd fhoillseachadh, le Fuaimean Gràidh (Foillsichearan Francis Boutle, 2023) a bha air gèarr-liosta Duais Ruaraidh MhicThòmais airson an Leabhar Bàrdachd as Fhèarr aig Na Duaisean Litreachais 2023 nam measg. Bha e air ainmeachadh mar Bhàrd a' Chomuinn Ghàidhealaich aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Pàislig 2023. 

'S ann à Baile Àtha Cliath a tha Rody Gorman o thùs, ach tha e a-nis a' fuireach san Eilean Sgiathanach a-nis. Tha e air grunn chruinneachaidhean bàrdachd fhoillseachadh agus bha e na dheasaiche Gàidhlig aig Northwords Now airson iomadh bliadhna. Ann an 2021 bhuannaich e Crùn a' Bhàird aig a' Chomunn Ghàidhealach aig a' Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Inbhir Nis. Bha an leabhar as ùire aige, Lorg Eile / Final Call (Foillsichearan Francis Boutle, 2022) air a' gheàrr-liosta airson Duais Ruaraidh MhicThòmais 2023.

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh

Tha tiogaidean rim faotainn air Eventbrite

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page