top of page

Sat, 13 May

|

Air-loidhne tro Zoom

Na Peataichean a Thàinig Gu Sràid Phalmerston

Thig còmhla rinn gus Mìos nan Gàidheal Alba Nuaidh a chomharrachadh le cur air bhog leabhar cloinne bho Pictou Bee Press, Na Peataichean a Thàinig Gu Sràid Phalmerston.

Na Peataichean a Thàinig Gu Sràid Phalmerston
Na Peataichean a Thàinig Gu Sràid Phalmerston

Àm is Àite

13 May 2023, 18:00 – 19:00

Air-loidhne tro Zoom

Mu dheidhinn an tachartas

Cur air bhog Na Peataichean a Thàinig Gu Sràid Phalmerston/The Pets That Came to Palmerston Street. 

Leabhar cloinne le dealbhan, sa Ghàidhlig is sa Bheurla, a bhios spòrsail, caoin agus beothail, air a sgrìobhadh le Laurie Stanley-Blackwell, air a dhealbhachadh le Treasag Nic Coinnich agus  air a h-eadar-theangachadh le Oighrig Nic Raing.  Tha an stòiridh seo mu dheidhinn Eanraig is Abaidh a tha airson cù fhaighinn. Chan fhada gus am bi iomadh seorsa peata cuide riutha nan dachaigh air Sràid Phalmerston. Tha a’ chlann agus am màthair a’ fòghlaim mar a thèid aig a’ chridhe air fuasgladh chum barrachd gràidh a thoirt a-steach.   

'S e "livestream" air Zoom de chur air bhog ann an Antigonish, Alba Nuadh (aig 2f Halifax), a th' anns an tachartas seo, a' toirt daoine air feadh an t-saoghal còmhla airson Mìos nan Gàidheal ann an Alba Nuadh.  Tha tiogaidean an-asgaidh. 

Gus àite a ghleidheadh, rach gu Eventbrite: https://bit.ly/41SxaFK

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page