top of page

Thu, 22 Feb

|

Taigh Dhonnchaidh

Oidhche le Major is Òrain Nis

Thigibh còmhla rinn fhad’s a bhios sinn a’ cuimhneachadh air Donnchadh ‘Major’ Moireasdan, an sàr-oide ciùil a dh’fhàg a dhìleab gus an cumadh òigridh Nis a’ dol e. Cluinnidh sinn cuideachd òrain bhon sgìre fhèin a chaidh a chruinneachadh an-uiridh. Bidh fàilte bhlàth roimheibh uile!

Oidhche le Major is Òrain Nis
Oidhche le Major is Òrain Nis

Àm is Àite

22 Feb 2024, 20:00 – 22:00

Taigh Dhonnchaidh, 44 Habost, Nis, Comhairle nan Eilean Siar HS2 0TG

Mu dheidhinn an tachartas

Thigibh còmhla rinn fhad’s a bhios sinn a’ cuimhneachadh air Donnchadh ‘Major’ Moireasdan, an sàr-oide ciùil a dh’fhàg a dhìleab gus an cumadh òigridh Nis a’ dol e. Cluinnidh sinn cuideachd òrain bhon sgìre fhèin a chaidh a chruinneachadh an-uiridh. Bidh fàilte bhlàth roimheibh uile!  

Bidh fàilte ro thìodhlacan.

'S e Taigh Dhonnchaidh a bhios a' ruith an tachartais seo.

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page