top of page

Fri, 20 Oct

|

Ionad Sgeulachdan na h-Alba

Òrain is Sgeulachdan na Fèinne: An Ceòl air Feadh na Fèinne

Cuirm làn ciùil, òrain is sgeulachdan a thig beò air beul-aithris is laoidhean Fhinn ic Cumhail is a chòmhlan agus gaisgich eile. 'S e an sgeul-gaoil tiamhaidh aig Diarmad is Gràinne a th' aig cridhe na cùise.

Òrain is Sgeulachdan na Fèinne: An Ceòl air Feadh na Fèinne
Òrain is Sgeulachdan na Fèinne: An Ceòl air Feadh na Fèinne

Àm is Àite

20 Oct 2023, 20:00 – 21:00

Ionad Sgeulachdan na h-Alba, 43-45 High St, Edinburgh EH1 1SR, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Cuirm làn ciùil, òrain is sgeulachdan a thig beò air beul-aithris is laoidhean Fhinn ic Cumhail is a chòmhlan agus gaisgich eile. 'S e an sgeul-gaoil tiamhaidh aig Diarmad is Gràinne a th' aig cridhe na cùise.

Chaidh aig sàr luchd-ciùil is aithris; Mhàiri Hall, Màiri Nic ille Mhaoil, Gràinne Holland, Eamon Doorley is Màrtainn Mac an t-Saoir air cuirm bheòthail tharraingeach a chruthachadh le faicill, thar ochd mìosan deug.

Thèid a chumail tro mheadhan na Gàidhlig is na Gaeilge, le mìneachadh sa Bheurla. 

Thèid an tachartas seo a chumail mar phàirt de Fèis Sgeulachdan Eadar-nàiseanta na h-Alba 2023 agus chaidh a chur air dòigh le TRACS le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.

Tiogaidean £8-£10

Faodar barrachd fiosrachaidh ri lorg agus tiocaidean a cheannachd air làrach-lìn Fèis Sgeulachdan Eadar-nàiseanta na h-Alba.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page