top of page
Òrain na h-Àrd-shràid

Thu, 18 May

|

High St, Dingwall IV15, UK

Òrain na h-Àrd-shràid

Thigibh an cuideachd Mharcais Mhic an Tuairneir is e a’ gabhail sgrìob mu Àrd-shràid Inbhir Pheofharain agus roghainn de dh’òrain thraidiseanta is ùr-nòsach, sa Gàidhlig.

Tickets are not on sale
See other events

Àm is Àite

18 May, 23:00 – 19 May, 02:00

High St, Dingwall IV15, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Bha Mharcas sa chuairt dheireannach farpais am bonn-òir aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail, ann an 2014, 2019 is 2021 agus bidh e a' seinn na h-òrainn a bh' aig e mar phàirt den tachartas seo.

Tha an fhèis as fheàrr ann an Inbhir Pheofharain air ais le cinn-latha ùra sa Chèitean! 

Bidh tachartasan a’ gabhail àite ann an Club Siorrachd Rois, Bùth Leabhraichean Highflight, air an t-sràid, agus  bidh là làn thaisbeanaidhean, leabhraichean, dràma, ceòl agus Gàidhlig againn air Disahairne  – uile ann an Talla Baile Inbhir Pheofharain. Tha a’ mhòr-chuid de thachartasan an-asgaidh no ‘Pàigh na tha thu ag iarraidh’. Tha sinn an dòchas ur faicinn ann! 

Tha Word on the Street a’ faighinn taic bho Maoin fo Ùghdarras Ùard Inbhir Pheofharain is Shìophoirt Comhairle na Gàidhealtachd. Tha an tachartas air a chur air dòigh fo bhratach Luchd-cluiche Inbhir Pheofharain le: Nick Fearne, Bill Anderson, Phil Baarda, Sherry Morris, Donna Macrae, Simon Berry.

bottom of page