top of page

Thu, 22 Feb

|

Microsoft Teams

Seisean Sgeulachd - 'A' Chroabh-ghiuthais Bheag'

Leughaidh sinn an sgeulachd ùr, 'A' Chroabh-ghiuthais Bheag', a thèid fhoillseachadh airson Seachdain na Gàidhlig air Diluain 19mh An Gearran. Bidh MJ Deans, cleasaiche deagh-aithnichte, còmhla rinn agus ag innse na sgeulachd.

 Seisean Sgeulachd - 'A' Chroabh-ghiuthais Bheag'
 Seisean Sgeulachd - 'A' Chroabh-ghiuthais Bheag'

Àm is Àite

22 Feb 2024, 14:00 – 14:30

Microsoft Teams

Mu dheidhinn an tachartas

Tha an seisean seo freagarrach do sgoilearan ann an C3 agus C4, ach le beagan deasachadh a thaobh cànan ro làimh ma dh'fhaodte gum bi e a' còrdadh ri C1 agus C2 cuideachd leis gu bheil tòrr dhealbhan ann.

Bidh na seiseanan sgeulachd againn a’ gabhail àite air Teams agus faodaidh tidsearan sgrìn mhòr sa chlas a chleachdadh gus am faic an luchd-ionnsachaidh uile i.

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

Ma tha ceist sam bith agad cuir fios gu: support@giglets.com

'S e Giglets a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page