top of page

Sun, 25 Feb

|

Forfar Guide Centre

SPÒRS CÒMHLA!

SPÒRS CÒMHLA! Bidh Comann nam Pàrant Aonghais a’ lìbhrigadh tachartas làn spòrs airson clann ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (P1-7)! Thig sinn còmhla airson ealain, geamannan ‘s CLUICHE-BHOG.

 SPÒRS CÒMHLA!
 SPÒRS CÒMHLA!

Àm is Àite

25 Feb 2024, 12:00 – 16:00

Forfar Guide Centre, Myre Car Park, Farfar, Aonghas DD8 1AZ

Mu dheidhinn an tachartas

Tha sinn an dòchas gun tig sgoilearan bho sgìrean diofraichte gus am bi cothrom ann a choinneachadh ri caraidean ùra aig a bheil a’ Ghàidhlig! (Bidh feum aig pàrantan fuireach rèn tachartas, 's gluaisidh sinn gu Frosty's cluiche-bhog, Rathad Suttieside, lethach-slighe tron tachartas aig 2f.) 

Faodar an tachartas a frithealadh an-asgaidh.

Clàraich airson an tachartais an seo.

Air a mhaoineachadh le Seachdain na Gàidhlig tro Mhaoin nan Tabhartas Beag, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page