top of page

Fri, 24 Nov

|

Taigh-osda An Cuiltheann

Strùpag, Cabadaich is Ceòl

Thigibh còmhla rinn airson ceòl agus òrain cuide ri Iseabail Strachan. Tha na tachartasan seo airson daoine le seargadh inntinn no call cuimhne, an teaghlach agus an caraidean.

Strùpag, Cabadaich is Ceòl
Strùpag, Cabadaich is Ceòl

Àm is Àite

24 Nov 2023, 14:00 – 15:30

Taigh-osda An Cuiltheann, Rathad Sgoirebreac Port Rìgh, Roinn na Gàidhealtachd, IV51 9QU, RA

Mu dheidhinn an tachartas

Thigibh còmhla rinn airson ceòl agus òrain cuide ri Iseabail Strachan.

Bidh cothrom ann faclan ùra Gàidhlig ionnsachadh agus strùpag a ghabhail còmhla.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuir fios gu Diane Smith, Neach-eagraidh Gnìomhan Coimhearsnachd, Alzheimer Scotland.

Fòn: 07825 608057 Post-d: DianeSmith@alzscot.org

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page