top of page

Fri, 23 Feb

|

Taigh-Òsta Cuillin Hills

Strùpag, Cabadaich is Ceòl

Thighibh còmhla rium airson strùpag, cabadaich is ceòl aig taigh-òsta alainn ann am Port Rìgh le Còisir Sgìre Phort Rìgh còmhla rinn is dòchas clann bho Bun Sgoil Gàidhlig Phort Rìgh cuideachd. Tachartas airson daoine air a bheil seargadh-inntinne, an teaghlach, an caraidean agus an luchd-cùraim.

Strùpag, Cabadaich is Ceòl
Strùpag, Cabadaich is Ceòl

Àm is Àite

23 Feb 2024, 14:00 – 15:30

Taigh-Òsta Cuillin Hills, Rathad Sgoirebreac Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach IV51 9QU

Mu dheidhinn an tachartas

Thighibh còmhla rium airson strùpag, cabadaich is ceòl aig taigh-òsta alainn ann am Port Rìgh. Bidh Còisir Sgìre Phort Rìgh còmhla rinn agus dòchas clann bho Bun Sgoil Gàidhlig Phort Rìgh cuideachd.

Tha an tachartas seo airson daoine air a bheil seargadh-inntinne, an teaghlach, an caraidean agus an luchd-cùraim.

Tha fàilte air a h-uile duine ma tha Gàidhlig agad no nach eil.

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuir fios gu Diane Smith, Alzheimer Scotland Community Activities Organiser, air 

Post-d: DianeSmith@alzscot.org Fòn: 07825 608057

'S e Alzheimer Scotland a bhios a' ruith an tachartais seo.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page