top of page

Fri, 26 Jan

|

Taigh-Òsta An Cuiltheann

Strùpag is Cabadaich

Thig còmhla rinn airson cupa is sgonaichean is craic. Bidh beagan ceòl agus seinn ann cuideachd còmhla ri Raibeart Iain MacAonghais.

Strùpag is Cabadaich
Strùpag is Cabadaich

Àm is Àite

26 Jan 2024, 14:00 – 15:30

Taigh-Òsta An Cuiltheann, Rathad Sgoirebreac, Port Rìgh, An t-Eilean Sgitheanach IV51 9QU

Mu dheidhinn an tachartas

Thig còmhla rinn airson cupa is sgonaichean is craic. Bidh beagan ceòl agus seinn ann cuideachd comhla ri Raibeart Iain MacAonghais.

An turas seo bidh Raibeart a’ seinn òrain Ghàidhlig agus òrain le Raibeart Burns agus ionnsaichidh sinn cuideachd beagan fhacail Ghàidhlig mu Oidhche Bhurns.

Tha fàilte air daoine le Gàidhlig agus daoine le ùidh sa Ghàidhlig.

Tha an tachartas seo airson daoine air a bheil seargadh-inntinne, an teaghlach agus an luchd-cùraim.

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh.

Airson barrachd fiosrachaidh cuir fios gu Diane Smith aig DianeSmith@alzscot.org

'S e Alzheimar Scotland a bhios a' ruith an tachartas seo.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page