top of page

Sun, 18 Feb

|

An t-Seann Taigh-grùide

Tachartas Bogaidh Gàidhlig le Fèis Rois

Tha Fèis Rois a’ cumail tachartas bogaidh Gàidhlig do dh’ òigridh, aig An t-Seann Taigh-grùide ann an Cromba.

Tachartas Bogaidh Gàidhlig le Fèis Rois
Tachartas Bogaidh Gàidhlig le Fèis Rois

Àm is Àite

18 Feb 2024, 17:00 – 20 Feb 2024, 15:00

An t-Seann Taigh-grùide, Cromba IV11 8YE

Mu dheidhinn an tachartas

Tha Fèis Rois a’ cumail tachartas bogaidh Gàidhlig do dh’ òigridh, aig An t-Seann Taigh-grùide ann an Cromba, eadar 5f, Didòmhnaich 18mh – 3f, Dimàirt 20 Gearran 2024. Tha e fosgailte do chlann àrd-sgoile ann an AS1-4 nach deach tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig, ach a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig. ’S e cothrom air leth a bhios ann do dh’òigridh airson deireadh-seachdain a chur seachad còmhla agus a bhith an sàs ann an iomadh bhùth-obrach agus tachartas - leithid ceòl, òran, dràma, dannsa, còcaireachd agus fighe - uile tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh àm sòisealta ann air an oidhche cuideachd airson a’ tighinn còmhla ann an còmhradh is a’ cluich. 

'S e tachartas 'pàigh nas urrainn dhut' a th' ann, a' ciallachadh nach fheum teaghlaichean ach na tha iad comasach a phàigheadh.

Air an làrach glèidhidh, chì thu 4 dòighean pàighidh, a' tòiseacheadh le "Chan urrainn dhomh pàigheadh is bu mhath leam àite an-asgaidh fhaighinn". Mas urrainn dhut barrachd a phàigheadh 's urrainn dhut £25, £50, £75, £100 no £125 a thaghadh ri phàigheadh.

'S e a' chosgais £125 airson àite-fùirich, biadh, bùthan-obrach (a' gabhail a-steach an stuth a chleachdar sna bùthan-obraich) agus gnìomhan tron fheasgar. Tha sinn ag iarraidh gum bi comas aig ga h-uile pàiste an cothrom seo fhaighinn, mar sin tagh an t-suim airgid a tha freagarrach dhutsa. Cuideachd, faodaidh tu pàigheadh airson an deireadh-sheachdain seo ann an barrachd air aon turas.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mu Fhèis Rois air an làrach-lìn aca

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page