top of page

Fri, 23 Feb

|

Àrd-sgoil Ghlinn Calldair

Tachartasan Gàidhlig le Bun-sgoil Beinn Chamshroin

Bidh Bun-sgoil Beinn Chamshroin a' ruith seisean ealain sa Ghàidhlig airson teaghlaichean agus cèilidh airson coimhearsnachd na Gàidhlig le Àrd-Sgoil Ghlinn Challdair.

Tachartasan Gàidhlig le Bun-sgoil Beinn Chamshroin
Tachartasan Gàidhlig le Bun-sgoil Beinn Chamshroin

Àm is Àite

23 Feb 2024, 19:00 – 21:00

Àrd-sgoil Ghlinn Calldair, High Common Rd, Cille Bhrìde an Ear, Glaschu G74 2LP

Mu dheidhinn an tachartas

Seachdain na Gàidhlig aig Bun-sgoil Beinn Chamshroinn ann an Cille Bhrìde an Ear!

Dimàirt 3 - 4f Ealain sa Ghàidhlig airson Teaghlaichean

Dihaoine 7 - 9f Cèilidh airson coimhearsnachd na Gàidhlig aig Àrd-sgoil Ghlinn Challdair

Airson barrachd fiosrachaidh cuir fios gu gw21mactaggartjenny@glow.sch.uk

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page