top of page

Sun, 25 Feb

|

An Talla Bhurgh

Taisbeanadh FilmG is Beetledrive

Thig airson taisbeanadh de na filmichean goirid a rinn na sgoilearan aig Bun-sgoil Thaigh a' Chladaich agus Sgoil Ghràmair Dhùn Omhainn! Beetledrive le AS1 Gàidhlig às dèidh sin.

Taisbeanadh FilmG is Beetledrive
Taisbeanadh FilmG is Beetledrive

Àm is Àite

25 Feb 2024, 13:30 – 16:30

An Talla Bhurgh , 195 Sràid Earra-Ghàidheal, Dùn Omhain PA23 7DD

Mu dheidhinn an tachartas

Clàr-ama an fheasgair:

1f - Suidhe sìos. 

1.30f - Taisbeanadh FilmG le Sgoil Ghràmair Dhùn Omhain agus Bun-sgoil Thaigh a' Chladaich.

2.30f - Beetledrive le AS1. 

Faodar an tachartas seo a frithealadh an-asgaidh

'S e Sgoil Ghràmair Dhùn Omhain a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page