top of page

Mon, 15 Apr

|

An t-Eilean Sgitheanach

Turas dhan Eilean Sgitheanach

Tha an Comann Ceilteach aig Oilthigh Dhùn Èideann a' dol dhan Eilean Sgitheanach, tha sinn a' cur fàilte air a h-uile duine.

Turas dhan Eilean Sgitheanach
Turas dhan Eilean Sgitheanach

Àm is Àite

15 Apr 2024, 08:00 – 19 Apr 2024, 17:00

An t-Eilean Sgitheanach

Mu dheidhinn an tachartas

Chan eil an turas a' cosg ach £105 (a' faighinn a-steach a h-uile rud, còmhdhail, àite-fuirich, biadh, tachartasan!)  

Bidh clasaichean agus tachartasan tro mheadhan na Gàidhlig ann fad seachdain (fiu's kayaking!), 's e deagh chothrom do chuid Gàidhlig leasachadh no deagh spòrs fhaighinn a th' ann. 

Airson barrachd fiosrachaidh cuir post-d dha <ancomannceilteach1837@gmail.com> no air ar duilleag Instagram @ancomannceilteach 

Chan eil mòran àiteachan air fhàgail! Glèidh d' àite an seo.

'S e An Comann Ceilteach aig Oilthigh Dhùn Èideann a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page