top of page
Cleachdi badges

Bathar #Cleachdi

Tha bathar Cleachdi ann dha daoine is buidhnean gus sealltainn gu bheil sibh deònach Gàidhlig a bhruidhinn.

Faodar suas ri 10 lainneardan, bràistean agus postairean A5 agus suas ri 20 steigear agus 5 steigearan uinneig òrdachadh tron fhoirm gu h-ìosal saor an-asgaidh.

Airson òrdughan nas motha, no ma tha ceist sam bith agaibh, cuiribh fios thugainn air 01463 225454 no aig fios@cleachdi.scot.

Bidh Bòrd na Gàidhlig a’ sgaoileadh bathar Cleachdi.

Gu mi-fhòrtanach, chan urrainnear òrdughan a choileanadh taobh a-muigh na Rìoghachd Aonaichte.

 

For organisations looking for cleachdi.scot merchandise as part of their Gaelic Plans, please email your request to fios@cleachdi.scot.

bottom of page