top of page

Sat, 24 Feb

|

Eaglais Aonaichte Morningside

Cèilidh Teaghlaich a’ Chomuinn Ghàidhealaich

Tha Cèilidh Teaghlaich a’ Chomuinn Ghàidhealaich dha gach aois agus tha e aig àm freagarrach ’son teaghlaichean le clann nas òige.

Cèilidh Teaghlaich a’ Chomuinn Ghàidhealaich
Cèilidh Teaghlaich a’ Chomuinn Ghàidhealaich

Àm is Àite

24 Feb 2024, 14:00 – 16:00

Eaglais Aonaichte Morningside, 15 Rathad Chamberlain, Dùn Èideann EH10 4DH

Mu dheidhinn an tachartas

Tha Cèilidh Teaghlaich a’ Chomuinn Ghàidhealaich dha gach aois agus tha e aig àm freagarrach ’son teaghlaichean le clann nas òige. Bidh daoine òga le Gàidhlig a’ cluich ’sa chòmhlan-chèilidh, agus bidh sinn cuideachd toirt cothrom dhuibh fhèin pàirt a ghabhail!

Mar phàirt den chèilidh againn bidh sinn a’ teagasg òran Ghàidhlig no dhà, agus a’ brosnachadh com-pàirt ann am Mòd Ionadail Dhùn Èideann (a thathar an dùil a chumail sa Chèitean 2024).

Tiogaidean £3 airson inbhich. Faod clann a' chèilidh a frithealadh an-asgaidh.

Clàraich airson a' chèilidh an seo.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mu Mhòd Iondail Dhùn Èideann air an làrach-lìn aca

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page