top of page

Mon, 01 Jul

|

Sabhal Mòr Ostaig

Clas Còmhraidh (Adhartach) le Ailig Dòmhnallach

Chaidh an cùrsa seo a tharraing le chèile dhaibhsan aig a bheil deagh thomhas de Ghàidhlig mar-thà, ach a tha airson na comasan aca a thoirt air aghaidh chun na h-ath-ìre gus an urrainn dhaibh an cuid Ghàidhlig a dhèanamh cho siùbhlach is gnàthasach ’s a ghabhas.

 Clas Còmhraidh (Adhartach) le Ailig Dòmhnallach
 Clas Còmhraidh (Adhartach) le Ailig Dòmhnallach

Àm is Àite

01 Jul 2024, 09:00 – 05 Jul 2024, 17:00

Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach, IV44 8RQ

Mu dheidhinn an tachartas

Chaidh an cùrsa seo a tharraing le chèile dhaibhsan aig a bheil deagh thomhas de Ghàidhlig mar-thà, ach a tha airson na comasan aca a thoirt air aghaidh chun na h-ath-ìre gus an urrainn dhaibh an cuid Ghàidhlig a dhèanamh cho siùbhlach is gnàthasach ’s a ghabhas.    

Ged a thèid cuideam a chur air sgilean labhairt, èisteachd is fuaimneachaidh gach oileanaich a leasachadh, coimheadar cuideachd ri cnàmhan a’ chànain tro abairtean, sean-fhaclan, gnàthasan-cainnt agus dualchainnt.  

Tuairmse Ìre Cùrsa & Co-ionannachd de Ìre SCQF:      

  • An Cùrsa Adhartais     
  • Ìre 8, Ìre 9 is Ìre 10 nan Cùrsaichean Goirid     
  • Cùrsa Fhlòdaigearraidh

Cosgaidh a' chùrsa £290.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mun chùrsa an seo.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page