top of page

Sat, 23 Mar

|

Àrd Sgoil Ìle

Cuirm-chiùil còmhla gus an 80mh co-latha-breith GIGC a chomharrachadh!

Airson ar 80mh bliadhna a chomharrachadh, tha sinn a’ tilleadh dhachaigh airson seinn còmhla ris an Còisir Ìleach aig cuirm aon-uair shònraichte! Còmhla ri òrain bhon dà chòisir, bidh an aon-neach-ciùil Alasdair Currie is Dannsairean Gàidhealach Ella Edgar an cuide ris a’ Chathraiche Anndra McCowan.

Cuirm-chiùil còmhla gus an 80mh co-latha-breith GIGC a chomharrachadh!
Cuirm-chiùil còmhla gus an 80mh co-latha-breith GIGC a chomharrachadh!

Àm is Àite

23 Mar 2024, 19:30 – 22:30

Àrd Sgoil Ìle, Sràid na Sgoile, Bogh Mòr, Ìle PA43 7JS

Mu dheidhinn an tachartas

Tiogaidean £10 air an doras, clann fo aois 15 an asgaidh.

Raffle a’ togail airgead mar thaic don mhaoin #brainpower airson Rannsachadh Tumhair Eanchainn.

'S e Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu agus Còisir Ghàidhlig Ìle a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page