top of page

Wed, 20 Mar

|

Leabharlann Bàrdachd na h-Alba

Donnchadh Bàn @ 300

Leughadh bàrdachd Dhonnchaidh Bhàin Mhic an t-Saoir leis na bàird Pàdraig MacAoidh, Màrtainn Mac an t-Saoir agus Marcas Mac an Tuairneir, còmhla ris an eòlaiche sgoilearail an Dr Anja Gunderloch.

 Donnchadh Bàn @ 300
 Donnchadh Bàn @ 300

Àm is Àite

20 Mar 2024, 17:30 – 19:00

Leabharlann Bàrdachd na h-Alba, 5 Crichton's Cl, Dùn Èideann EH8 8DT

Mu dheidhinn an tachartas

Leughadh bàrdachd Dhonnchaidh Bhàin Mhic an t-Saoir leis na bàird Pàdraig MacAoidh, Màrtainn Mac an t-Saoir agus Marcas Mac an Tuairneir, còmhla ris an eòlaiche sgoilearail an Dr Anja Gunderloch

Tha an tachartas seo mar phàirt de Latha Dhonnchaidh Bhàin, comharrachadh an 300mh co-là breith aig an t-sàr-bhàrd Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir (1724-1812).   

Tiogaidean £1.79 – £3.96. Barrachd fiosrachaidh is cothrom clàradh air Eventbrite.

'S e Ionad Gàidhlig Dhùn Èideann a bhios a' ruith an tachartais seo. 

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page