top of page

Fri, 13 Oct

|

Talla a’ Bhriogait

Duais Ealain na Gàidhealtachd

Taisbeanadh is farpais bhliadhnail mar phàirt den Mhòd Nàiseanta Rìoghail san Dàmhair. Ag amas air ealain adhartachadh bho air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean.

Duais Ealain na Gàidhealtachd
Duais Ealain na Gàidhealtachd

Àm is Àite

13 Oct 2023, 10:00 – 23 Oct 2023, 10:00

Talla a’ Bhriogait, 141 Bridgegate, Glasgow G1 5HZ, UK

Mu dheidhinn an tachartas

Is e taisbeanadh is farpais bhliadhnail a th’ ann an Duais Ealain na Gàidhealtachd a tha ga chumail ann an co-bhonn le An Comunn Gàidhealach mar phàirt den Mhòd Nàiseanta Rìoghail san Dàmhair gach bliadhna. Ag amas air ealain adhartachadh bho air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean, tha Duais Ealain na Gàidhealtachd ga buileachadh le Comann Gàidhealach Lunnainn.

Bidh taisbeanadh Duais Ealain na Gàidhealtachd fosgailte don phoball ann an Talla a’ Bhriogait ann am Meadhan Ghlaschu, ann an com-pàirteachas le Wasps, an solaraiche stiudiothan is fharsaingeachdan cruthachail as motha san Rìoghachd Aonaichte.

Barrachd fiosrachaidh: https://highlandartprize.org.uk/

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page