top of page

Mon, 29 Jul

|

Sabhal Mòr Ostaig

Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper

Air a’ chùrsa seo, bidh thu ag obair a-muigh (cho tric ‘s a ‘s urrainn), a’ coimhead air an àrainneachd bhrèagha, timcheall làrach Shabhal Mòr Ostaig.

 Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper
 Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig le Sharon Cooper

Àm is Àite

29 Jul 2024, 09:00 – 02 Aug 2024, 17:00

Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ

Mu dheidhinn an tachartas

Le diofar pròiseact gach latha, bidh thu ag obair ann an leabhar-sgeidse ann an iomadh dòigh le diofar seòrsa acainn ealain – charcoal, dath-uisge, collage, priont. Bheir sinn dhut na stuthan ealain air fad a dh’fheumas tu mar phàirt den chùrsa.  

Bidh Sharon a’ brosnachadh ur cuid Ghàidhlig gach latha.

Cosgaidh a' chùrsa £315.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mun chùrsa an seo.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page