top of page

Mon, 15 Jul

|

Sabhal Mòr Ostaig

Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose

Ionnsaich òrain Ghàidhlig le tè de na seinneadairean as cliùitiche ann an Alba air cùrsa goirid le Sabhal Mòr Ostaig.

Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose
Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose

Àm is Àite

15 Jul 2024, 09:00 – 19 Jul 2024, 17:00

Sabhal Mòr Ostaig, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ

Mu dheidhinn an tachartas

Ionnsaich òrain Ghàidhlig le tè de na seinneadairean as cliùitiche ann an Alba air cùrsa goirid le Sabhal Mòr Ostaig. Gheibh sibh cothrom teagasg air leth fhaighinn, is gheibh sibh cuideachd cothrom seinn còmhla is ionnsachadh bhon bheartas de dh’òrain thraidiseanta a tha Christine air càrnadh tro beatha.  

Thar a’ chùrsa, coimheadar gu h-àraidh ris na stoidhlichean a leithid òrain ghaoil, tàlaidhean, puirt-à-beul agus òrain-luaidh; agus cuspairean mar gaol-dùthcha, eilthireachd, seòladh agus gnothaichean os-nàdarra.  

Anns a’ chùrsa seo bidh sibh cuideachd a’ coimhead ri eileamaidean bunasach de ghràmar is fuaimneachadh na Gàidhlig. Nìthear cuideachd sgrùdadh air an dualchas is a’ bhuaidh phoilitigich, shòisealta a bha air cùl nan òran.  

Tha an cùrsa seo ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus cha leig iad leas a bhith eòlach air seinn air àrd-ùrlar; ged a bhiodh e gu am buannachd nan robh iad cleachdte ri bhith a’ seinn ann am buidhinn. Bidh cruinneachadh beag de dh’òrain Ghàidhlig air ur teanga ro dheireadh a’ chùrsa.

Cosgaidh a' chùrsa £290.

Lorgar barrachd fiosrachaidh mun chùrsa an seo.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page