top of page

Fri, 30 Jun

|

Taigh-òsta An Cuiltheann, Port-Rìgh

Strùpag is Cabadaich

Thigibh còmhla rinn airson strùpag, cabadaich is craic. Uaireannan bidh seinneadairean, luchd-ciùil agus seanchaidh còmhla rinn cuideachd.

Strùpag is Cabadaich
Strùpag is Cabadaich

Àm is Àite

30 Jun 2023, 14:00 – 16:00

Taigh-òsta An Cuiltheann, Port-Rìgh, Cullin Hills Hotel, Portree, IV51 9QU

Mu dheidhinn an tachartas

'S e tachartas an-asgaidh a tha seo airson daoine le dementia agus an teaghlach agus an caraidean.  Thigibh ann ma tha Gàidhlig agaibh neo ma tha ùidh agaibh sa Ghàidhlig.

Cuir fios gu Diane Nic a’ Ghobhainn, Community Activities Organiser airson Alzhiemer Scotland A’ Ghàidhealtachd an Iar, airson barrachd fiosrachaidh agus an ceangal.

Co-roinn an tachartas seo

bottom of page